Serrapeptáza - Váš najlepší priateľ v boji s chorobami.

Vážený návštevník, srdečne vítajte na stránke o referenciách !

Vstúpili ste do priestoru, ktorý vytvárajú naši odberatelia tým, že reagujú na priaznivé účinky vitamínových doplnkov, predovšetkým na Serapeptázu, enzým, ktorý pomáha už mnohým. Naše referencie sú skutočné, sú to reálne skúsenosti našich zákazníkov.

S dovolením našich klientov uverejňujeme v plnom znení (jednoduchým prekopírovaním obsahu) texty tak ako nám boli doručené. Na textoch nie je urobená žiadna úprava, sú autentické...Z dôvodov absolútnej diskrétnosti neuvádzame však meno žiadneho klienta...a radi by sme Vás poprosili, aby ste nás nežiadali o zaslanie kontaktu na referujúceho zákazníka.

My ako predávajúci sme zaviazaní, že získané osobné údaje slúžiace pre obchodný vzťah nebudú poskytnuté za žiadnych okolností tretím osobám a sú použité iba na zaslanie objednaného tovaru pre konkrétneho zákazníka.

S úctou Váš PROVITAMIN team


 
 

Serapeptázou proti hypertenzii

"Dobrý deň, prípravok Serrapeptase užívam jednak sám - riešim ním problém atypického lymfedému, resp. stavu vyplývajúceho s problematickým odvodom lymfy z určitého konkrétneho miesta. Stav sa mi hodne zlepšil, no ešte vyžaduje pokračovanie. Kúru som začal 3 tobolkami denne - celé jedno balenie a doteraz pokračujem 2 tobolkami denne. Okrem toho som ako ďalší účinok zaregistroval významné zníženie krvného tlaku - liečim sa dlhodobo na hypertenziu - a to aj s vyplývajúcim znížením dákovaných liekov.
Rovnaký účinok pozorovali aj členovia mojej rodiny, ktorí sú rovnako liečení na hypertenziu a užívajú viac-menej iba preventívne 1 tobolku prípravku denne.
Okrem toho zerjme do okruhu používateľov pribudne ďalší člen rodiny, ktorému bolo zistené obojstranné upchatie krčných ciev s odporučením operácie. Uvidím, ako sa rozhodne.
Keďže je nás viac, preto tie opakované odbery.
Určite budem(e) v užívaní prípravku pokračovať.
S pozdravom,      
P.S.: prosím, aby ste v prípade použitia môjho mailu ako referencie neuvádzali moje meno .                                                                                                                                                                                              
XY     01.10.2012